Stránka 1 z 1

6-5-3 Výslech

Napsal: 25-03-2020 19:08
od Kvasa
Ahoj,
jak probíhá konverzace mezi mnou a Rassmem?
Podle čtvrtého ukázkového vstupu:

Kód: Vybrat vše

4 dnes je pekne pocasi
7 dnes se pekne priznam k trestnemu cinu
Jsem došel k názoru, že pokud má být výsledek Rassmo je vychytraly, tak se může skákat mezi větami (když začnu dnes, tak Rassmo si vybere, jestli bude pokračovat je nebo se)

Tím mi ale nesedí druhý vstup:

Kód: Vybrat vše

1 nikdy
4 nikdy se nepriznam nikdy
Zde, když se dojde na druhé nikdy na druhém řádku, tak by se dalo skočit zase na se a tím se konverzace zacyklí.

Jak se teda ta konverzace odvíjí?

Re: 6-5-3 Výslech

Napsal: 29-03-2020 18:01
od MiNo
Ahoj,

nemohlo by to být tak že Rassmo může skočit mezi dvěma větami pouze tehdy když byly tyto dvě věty doposavaď identické?, tudíž když jsme v jedné větě na i-tém slovu tak můžeme skočit na i-té slovo ve věte druhé pokud jsou tyto dvě věty do i-tého slova stejné.

Re: 6-5-3 Výslech

Napsal: 18-04-2020 15:12
od blazeva1
Ahoj,
konverzace postupně tvoří větu, detektiv se střídá s Rassmem ve vyřknutí slov.
Nemůžeme vědět o jakou větu se jedná, dokud existuje více vět, které začínají stejnou řečenou sekvencí slov.

Tvé pozorování od čtvrtého ukázkového vstupu je správné. Rassmo se rozhodne jestli řekne 'je' nebo 'se', čímž zafixuje jakou větu říkáme.

U druhého vstupu vyřknutí slova 'nikdy' je buď z první či druhé věty. Jelikož ale detektiv není nucen větu ukončit (protože mohl vybrat druhou větu), tak konverzace nekončí (Rassmo by nezačal novou větu). Řeknou tedy větu druhou, Rassmo má poslední slovo, a proto je vychytralý.

S tímto dovysvětlením je na místě pár omluv: Pardon, že odpovídám takhle pozdě, o tomhle příspěvku jsem se dozvěděl před hodinou. Chápu, že zadání jde pochopit několika způsoby, což se ke mě dostalo poslední den soutěže, kdy už není způsob jak úlohu zachránit. Snad tohle dovysvětlení a řešení, které vystavíme do pár týdnů, budou dostatečné alespoň k pochopení toho, jaká byla za úlohou a jejím řešení myšlenka.