Kapitola 2

Martien byl na cestě na svou úvodní přednášku kreativní thaumaturgie. Kdyby kolem něj nebyl hlouček dalších studentů jdoucí na stejnou hodinu, asi by nevěřil, že je na správném místě. Už dobrých 8 minut jde po točitých schodech dolů, na cestu mu svítí pouze mdlá záře nástěnných luceren. V duchu se ptal sám sebe, jestli to bylo už dvanácté nebo čtrnácté patro. Muselo to být dvanácté, protože sešel ještě dvoje schody a potom schodiště skončilo. Jakmile Martien došlápl na kamennou podlahu z posledního schodu, oslepilo ho ostré denní světlo, které se rozlévalo po celém patře.

Čtrnáctému podzemnímu patru na FITu neřekne nikdo jinak než „Osvícené“. Jedním důvodem je fakt, že se na něm učí podle některých ty nejčistší formy magie, druhým je potom ono denní světlo -- výsledek génia Ladislavietzche Vagniera, legendárního divotvůrce a momentálně i učitele na FITu, který tímto kouskem obhájil svou dizertační práci v oboru soběstačných magických formulí.

Martien chvilku stál na místě a mnul si oči. Pamatoval si z Průvodce, že toto patro má být něcím speciální, ale že 14 pater pod zemí zří denní světlo ... pravděpodobně by ho to nenapadlo ani ve snu. Vydal se do místnosti 1442, kde již u tabule stál připravený Andrej Drymoor. Kývli na sebe na znamení pozdravu a Martien se uvelebil v druhé řadě uprostřed.

„Vítejte na úvodní přednášce kreativní thaumaturgie, mé jméno je Andrej Drymoor, sídlím ve dvanáctém patře a konzultace jsou možné po dohodě,“ spustil Drymoor. „Co je hlavní podstatou magie?“ zeptal se Drymoor do pléna. Odpovědi se nedočkal. „Kdybyste na tuto otázku znali odpověď, tak bych neučil já vás, ale vy mě. Není nám známo, že by kdy existoval čaroděj, který by plně podstatu magie pochopil a tím nad ní získal absolutní kontrolu.“ zasněně vykládal Drymoor. „Vime jen, že hnacím motorem magie je fenomén zvaný prostě jazyk“ vysvětloval Drymoor, zdvihl pravou dlaň, ve které se objevila malá koule světla. „Nesmíte mě brát za slovo, jazykem nemyslím pouhý verbální projev, magii lze seslat i tancem, gesty nebo dokonce pouhou myšlenkou. Jazyk je kouzelníkův nástroj, skrze který vnucuje svou vůli okolnímu světu,“ pokračoval Drymoor ve výkladu. „Jazyků bylo vytvořeno již mnoho, určitě každý z vás slyšel například o Pajtonu nebo Cinkrementu. Tyto jazyky slouží kouzelníkům, kteří ten svůj nedokázali najít,“ zazubil se Drymoor. „Tento předmět absolvuje jen ten, kdo svůj jazyk dokáže nalézt a ovládnout tím svůj dar magie!“ se sevřením pravé dlaně do pěsti Drymoor ukončil svůj projev. Martien se jen pousmál a dychtivě očekával, co bude dál...