O FIKSu

FIKS je Fiťácký Informatický Korespondenční Seminář pro studenty středních škol pořádaný Fakultou informačních technologií ČVUT v Praze. Byl založen na podzim roku 2013.

Nabízí ti možnost potrápit se s řešením algoritmických úloh různé obtížnosti, od snadných po zapeklité, na nichž se můžeš leccos nového naučit a podstatně se zdokonalit. V úlohách se obvykle jedná o navržení efektivního algoritmu, který daný problém řeší, a jeho zápis v nějakém vyšším programovacím jazyce (i když správný návrh algoritmu je podstatně důležitější než program).

Zároveň můžeš nahlédnout pod pokličku toho, co čeká budoucí studenty FIT ČVUT. Ti nejlepší pak budou mít možnost setkat se s námi osobně na jarním soustředění.

Jak FIKS funguje?

Jeden ročník semináře FIKS se skládá z několika korespondenčních kol (v současném ročníku z pěti) a následného soustředění. V těchto kolech máš možnost v teple domova řešit zadané úlohy. Jejich řešení nám poté odešleš, my toto řešení opravíme, obodujeme a pošleme zpět. Spolu s tím zveřejníme vzorová řešení, která můžeš prostudovat a třeba se něco přiučit. Získané body se sčítají do konečného žebříčku, ze kterého vybereme ty nejlepší a pozveme je na již zmíněné soustředění. Úspěšným řešitelům jsme pak schopni garantovat přijetí na FIT ČVUT bez přijímacích zkoušek. Získání titulu úspěšného řešitele je zaručeno těm účastníkům, kteří získají alespoň 50% z celkového počtu řádných bodů v daném ročníku.

Tvým úkolem při řešení úloh je typicky vymyslet funkční a co nejefektivnější algoritmus, který dokáže vyřešit daný problém, dobře jej slovně popsat a následně také naprogramovat. Za každou úlohu je možné získat až 10 bodů. Samozřejmě platí, že čím efektivnější algoritmus, tím lépe. Může se tak stát, že popíšeš sice funkční, ale nepříliš rychlou cestu, jak problém řešit. To se samozřejmě odrazí na bodovém zisku, nicméně pořád lepší alespoň nějaké řešení, než žádné.

Nemusíš nutně vyřešit všechny úlohy! Pokud ti některé přijdou příliš obtížné, tak nám pošli alespoň ty, se kterými si rady víš. Navíc se do řešení FIKSu můžeš zapojit kdykoliv v průběhu ročníku, nemusíš začínat prvním kolem.

Proč vlastně FIKS řešit?

Řešením každého problému, se kterým se potýkáme, se zdokonalujeme. A to i tehdy, když se nám to nakonec nepodaří. Zde ti nabízíme možnost pořádně se zamyslet nad zajímavými algoritmickými problémy, naučit se spoustu nových věcí (ať už sám nebo ze vzorových řešení) a vyzkoušet své algoritmické myšlení, či své programátorské dovednosti. Velmi důležitou dovedností, kterou můžeš nacvičit, je také své myšlenky jasně a stručně sepsat.

V neposlední řadě je to možnost seznámit se s lidmi podobného zaměření, které baví informatika, programování, matematika a přemýšlení vůbec, či možnost stát se úspěšným řešitelem a být tak přijat na FIT ČVUT bez přijímacích zkoušek.