Úlohy 9. ročník, 3. kolo

3. kolo

Termín spuštění
18. 12. 2022 00:00
Termín odevzdání
28. 1. 2023 23:59
Zveřejnění výsledků
27. 2. 2023 23:59

Seznam úloh

Průzkum 1. úloha

Typ úkolu
Odpověz Sfinze!
Počet bodů
10
Zadání
pruzkum.pdf

Mapování 2. úloha

Typ úkolu
Odpověz Sfinze!
Počet bodů
10
Zadání
mapovani.pdf

Ochočení 3. úloha

Typ úkolu
Zamysli se!
Počet bodů
10
Zadání
ochoceni.pdf

Světla 4. úloha

Tuto úlohu z 2. kola lze řešit i ve 3. kole za menší počet bodů
Typ úkolu
Odpověz Sfinze!
Počet bodů
7
Zadání
svetla.pdf